Kunstmin is aangemerkt als een goed doel

Bekijk onze actuele rapportages
Kunstmin is aangemerkt als een goed doel

ANBI

Kunstmin is een goed doel

We zijn als organisatie aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en daarmee vrijgesteld van successie- en schenkingsrecht. Steun aan Kunstmin kan hierdoor fiscaal gezien gunstig zijn, zowel voor particulieren als bedrijven. De Belastingdienst betaalt mee aan je gift.

Meer informatie over de ANBI status van Stichting Kunstmin vind je in het Standaard Formulier publicatieplicht ANBI Algemeen van Kunstmin (2022)

Bekijk de actuele rapportages van Kunstmin

Toekomstvisie 2023-2030 
Standaard Formulier publicatieplicht ANBI Algemeen van Kunstmin (2021) 
Meerjarenbeleidsplan Kunstmin 2019-2022 
Samenvatting Bestuursverslag Kunstmin 2022 
Samenvatting Bestuursverslag Kunstmin 2021 
Samenvatting Bestuursverslag Kunstmin 2020 
Verkorte jaarrekening Kunstmin 2022 
Verkorte Jaarrekening Kunstmin 2021 
Verkorte Jaarrekening Kunstmin 2020 
Verkorte Jaarrekening Kunstmin 2019 
Verkorte Jaarrekening Kunstmin 2018