Kunstmin is aangemerkt als een goed doel

Bekijk onze actuele rapportages
Kunstmin is aangemerkt als een goed doel

ANBI

Kunstmin is een goed doel

We zijn als organisatie aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en daarmee vrijgesteld van successie- en schenkingsrecht. Steun aan Kunstmin kan hierdoor fiscaal gezien gunstig zijn, zowel voor particulieren als bedrijven. De Belastingdienst betaalt mee aan je gift.

Meer informatie over de ANBI status van Stichting Kunstmin vind je op anbi.federatiecultuur.nl of raadpleeg het Standaard Formulier publicatieplicht ANBI Algemeen van Kunstmin (2021)

Bekijk de actuele rapportages van Kunstmin

Meerjarenbeleidsplan Kunstmin 2019-2022
Samenvatting Bestuursverslag Kunstmin 2020
Samenvatting Bestuursverslag Kunstmin 2021
Verkorte Jaarrekening Kunstmin 2021
Verkorte Jaarrekening Kunstmin 2020
Verkorte Jaarrekening Kunstmin 2019
Verkorte Jaarrekening Kunstmin 2018

Vooraan bij je favoriete artiest?

De kaartverkoop is gestart! Van welke show ga jij genieten?

Vooraan bij je favoriete artiest?
Bekijk programma