Over ons

Kunstmin beweegt collectief

Kunstmin is er voor iedereen die vermaakt, geïnspireerd of verrast wil worden. Samen met onze partners & sponsoren en Bedrijfsvrienden presenteren, produceren en ontwikkelen we vernieuwende (podium)kunsten. Daarbij verliezen we duurzaamheid niet uit het oog. Samen werken aan het succes van Kunstmin? Bekijk onze vacatures.

Onze organisatie

Kunstmin is er om een zo’n divers mogelijk publiek te vermaken, te inspireren en te verrassen. We presenteren, produceren en ontwikkelen aanbod dat past bij het karakter van de stad en haar inwoners. Hiervoor zoeken we buiten onze eigen kaders en ontdekken onbekende mogelijkheden.

We staan open voor nieuwe inzichten en gaan op zoek naar on-vertelde verhalen. We brengen makers samen, betrekken het publiek en gaan in gesprek met de stad.

Door krachten te bundelen, kennis en kunde te delen en creativiteit te stimuleren, zorgen we voor duurzame connecties waarbij nieuwe energie ontstaat; een voorwaarde voor impact.

We combineren kunstvormen en verkennen de grenzen van de (podium)kunsten, in en rondom ons theater, offline én online. Of het nu gaat om grote namen voor volle zalen of maatschappelijke vraagstukken met grootse impact, onze zalen staan altijd open voor nieuwe presentatievormen en onverwachte combinaties.

We streven naar een diverse en inclusieve samenleving. We vertalen, versterken en vertellen verhalen en bedenken oorspronkelijke vormen voor de manier waarop het publiek (podium)kunsten ervaart. Hiermee leveren we een wezenlijke bijdrage aan de culturele en maatschappelijke ontwikkelingen in Dordrecht.

We creëren unieke momenten speciaal voor iedereen en laten zien wat er in de stad speelt. Samen zorgen we voor een avontuurlijk aanbod, een levendige stad en vitale samenleving. Vanuit een artistieke visie, sociale kijk op de wereld en inclusieve grondhouding. Hier leeft cultuur.

Kunstmin beweegt collectief.

Educatie

Alle leeftijden en opleidingsniveaus

Kunstmin biedt voorstellingen voor leerlingen en studenten in het basisonderwijs, voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs. Met onze programma’s en voorstellingen sluiten we aan bij het onderwijscurriculum van diverse vakken, op elk niveau.

Dit doen we graag samen met makers uit de stad of landelijke theatergroepen makers en met samen met lokale culturele instellingen. Samen met jou bepalen we hoe een bezoek aan Kunstmin onderdeel kan uitmaken van het onderwijsprogramma. Heb je interesse in het bijwonen van een van onze voorstellingen of programma’s met je klas? Neem contact met ons op, we denken graag met je mee!

Duurzaamheid

We zijn ons bewust van de invloed van onze bedrijfsactiviteiten op de omgeving en de maatschappij en willen hierin zorgvuldig handelen. Dit doet wij door duurzaamheid steeds verder te integreren in onze organisatieprocessen, diensten en producten. Daarom zijn we continu bezig om deze maatschappelijke verantwoordelijkheid stapsgewijs in ons bedrijf vorm te geven. Om dit te bereiken geven we uitvoering aan een reeks van maatregelen.

  • We informeren onze gasten, medewerkers en leveranciers hoe we maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • We houden ons actief op de hoogte van MVO-ontwikkelingen binnen ons vak en leveren een actieve bijdrage aan de overdracht van onze kennis hierover aan medewerkers en anderen die het vak willen leren.
  • We maken transparante afspraken met betrokken partijen over de kwaliteit van onze product en hoe we de kwaliteit bewaken.
  • We bepalen naast de financiële impact ook de sociale en milieu impact van ons product en beperken een eventuele negatieve impact hiervan zoveel mogelijk.
  • We leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door ruimte te bieden aan werkplekken voor vrijwilligers als publieksbegeleider en als deelnemer aan een van onze netwerken.
  • We werken continu aan het verminderen van de milieubelasting en het vergroten van het duurzame karakter van ons bedrijf. Door actief te streven naar het verminderen van afvalstromen en onze verbruiken van gas, water, elektriciteit en fossiele brandstoffen.
  • We werken continu aan het verbeteren van ons eigen inkoopproces en richten ons met name op goederen en diensten die duurzaam zijn, bij voorkeur voorzien van een erkend milieu- en/of duurzaamheids- en/of sociaal keurmerk.

We zijn trotse bezitter van het gouden Green Key milieukeurmerk. Daarmee dragen we bij aan het versterken van het duurzame imago van de theatersector en een groener Nederland. Green Key is de naam van het wereldwijde keurmerk voor duurzame accommodaties in de toeristisch-recreatieve sector en congresmarkt. In Nederland voeren op dit moment 673 accommodaties het keurmerk. De criteria van Green Key zijn meetbaar en concreet. De bedrijven worden periodiek hierop gecontroleerd. Kunstmin ontving het Green Key certificaat in 2021 voor de eerste keer. Meer informatie over Green Key in Nederland vind je op www.greenkey.nl.

Benieuwd naar de missie van Kunstmin als het gaat om duurzaamheid? Je leest er hier meer over.

Raad van Toezicht

Stichting Kunstmin is ingericht volgens het Raad van Toezicht model. De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit zes personen. De verschillende expertises zorgen voor een goed intern samenspel en dragen bij aan een brede kijk en professionele bedrijfsvoering in samenwerking met de directeur-bestuurder.

De Raad van Toezicht bestaat uit:
Abdelkarim Hafidoun, Catharina Bieringa, Erik van Heijningen, Rebecca Sigmond, Senay Ozdemir, Willemijn Zwiep en Henk Kranendonk.