VPRO Tegenlicht MeetUp Dordrecht

Met elkaar in gesprek

Deze speciale editie van VPRO Tegenlicht MeetUp Dordrecht wordt georganiseerd door Drechtstadsboer  naar aanleiding van de aflevering Ons Gemeengoed. Toegang is vrij, wij adviseren u vooraf te reserveren.

Sinds 2005 heeft het aantal burgercollectieven in Nederland, zogenaamde commons, een enorme vlucht genomen. In een burgercollectief nemen burgers zelf het initiatief tot gezamenlijk beheer in situaties waar de overheid of de markt het laat afweten. Ouderparticipatiecrèches, Wikipedia of windenergie-coöperaties zijn daar goede voorbeelden van. Uitgangspunt is dat men niet uitgaat van het eigen belang. Op korte termijn moet er misschien zelfs iets worden ingeleverd. Maar uiteindelijk komt het collectieve belang alle participerende leden ten goede.

Welke rol kunnen deze collectieven spelen bij het oplossen van huidige problemen? Deze vraag dringt zich op nu de overheid zich terugtrekt en de private sector die taken maar deels overneemt. In de VPRO Tegenlicht aflevering Ons Gemeengoed komen we te weten hoe burgers in dit gat springen. Tijdens deze MeetUp met moderator Victor Deconinck komen de actuele ontwikkelingen aan bod. Na de introductie in commons door prof. dr. Tine De Moor (Universiteit Utrecht) en Dirk Holemans (coördinator denktank Oikos uit België) volgen een aantal filmfragmenten en discussiemomenten elkaar op om tot een antwoord op bovengestelde vraag te komen.

Elke MeetUp sluit aan op een thema uit een van de VPRO Tegenlicht programma’s van televisie. Praat en luister mee met actuele ontwikkelingen in de wereld van politiek, economie, maatschappij, technologie en wetenschap. Kunstmin, Bibliotheek AanZet en een redactieraad van inwoners uit de Drechtsteden organiseren deze ontmoetingen, die afwisselend plaatsvinden in het Energiehuis of de Centrale Bibliotheek. Deze speciale editie komt tot stand in samenwerking met Drechtstadsboer en Platform Duurzaamheid Dordrecht en maakt deel uit van het dagprogramma Commons & Coops.

Bekijk alle aankomende edities van VPRO Tegenlicht MeetUp Dordrecht.