Wil je ons, in deze tijd, extra steunen? Steun ons

Moederskind – Theaterstichting Honingvos

Kind zorgt voor haar moeder

Deze voorstelling is georganiseerd door Theaterstichting Honingvos.

Als je als kind moet zorgen voor je ouder die psychische problemen heeft, is er vaak sprake van een complexe situatie. Een 17-jarige is geslaagd voor haar eindexamen. Ze staat op het punt zich los te maken van haar moeder die kampt met psychische problemen. Terwijl ze nog met haar verweven is, groeit de noodzaak haar eigen weg te gaan. Maar wie is zij zonder de zorg voor haar moeder? Zal zij erin slagen deze verantwoordelijkheid achter zich te laten of moet ze blijven om haar moeder te redden?

Na afloop zullen in een nagesprek met het publiek de makers praten over eigen ervaringen rondom het thema KOPP-kinderen.