LeineRoebana

SOLAS

Plusprogramma: Choreograaf en theatermaker Jan Stroeve verzorgt om 19:15 uur een inleiding en gaat in gesprek met iemand van het gezelschap.

Deze voorstelling kun je bezoeken met de Kunstmin Pas, lees meer over deze Pas.

De wisselwerking tussen dans en muziek is  in het werk van Andrea Leine en Harijono Roebana essentieel. Hun nieuwste voorstelling is een combinatie van melancholische liefdespoëzie en klaagzangen van renaissance componist Dowland, ten gehore gebracht door de engelachtige stemmen van mezzosopraan Talitha van der Spek en sopraan Elisabeth Hetherington. Ook zijn er zingende dansers en elektrische gitaren waardoor Dowlands muziek klinkt als popsongs. Laat je door tien performers meevoeren met zang, dans en muziek. Maak bovendien een half uur voor aanvang op de toneelvloer zelf kennis met de dansers, musici en choreografen.

‘SOLAS’ biedt geen direct soelaas voor het wereldleed, maar creëert ruimte om alternatieven te omarmen, troost te vinden in schoonheid en de werkelijkheid anders te bezien.

Plusprogramma: Voorafgaand aan de voorstelling nodigt LeineRoebana haar publiek uit om kennis te maken met dansers, musici en choreografen voor een bijzondere inleiding op het toneel: een half uur voor aanvang gaan de zaaldeuren open voor het bij het publiek inmiddels zeer geliefde publieksonthaal. Bijzondere ervaringen tijdens het maakproces en inspiratiebronnen worden gedeeld en er is de mogelijkheid om vragen te stellen, terwijl de dansers en muzikanten zich opwarmen en voorbereiden op de voorstelling. Meteen aansluitend op het publiekonthaal begint de voorstelling. 

Elisabeth Hetherington, Talitha van der Spek, Uri Eugenio, Luana van Eekeren, Andrea Pisano, Timon de Ridder, Myrthe Bokelmann, Kris Mohammed Adem, zang en dans; Wiek Hijmans, gitaar; David Mackor, luit