Wil je ons, in deze tijd, extra steunen? Steun ons

Kunstmin Live

Met hoofdgast Kim Putters

Kunstmin interviewde presentatoren Kees Thies en Marjolein Meijers, lees hier hun verhalen

Prof. dr. Kim Putters is geboren en getogen in Hardinxveld Giessendam. Deze laatbloeier, zoals hij zichzelf noemt, is directeur van het Sociaal en Cultureel Planbueau en bekleedt veel nevenfuncties. Komende 4 mei is hij spreker op de Dam, direct na 20:00 uur, en spreekt hij de 4 mei Lezing uit. Vanavond is hij hoofdgast van deze bruisende regionale talkshow Kunstmin Live. Journalist Kees Thies en theatermaker Marjolein Meijers zijn uw gastheer en uw gastvrouw.

Als directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) wijst hij regelmatig op de gevaren van de groter worden verschillend tussen groepen in de samenleving. Zelf groeide hij op in een schippersfamilie. Generaties lang werden mannen in zijn familie binnenvaartschipper. Kim Putters wilde wat anders en beklom de educatieve ladder van MAVO tot aan de universiteit.

In zijn functie als directeur van het SCP wijst Putters op het onstaan van steeds groter wordende verschillen tussen bevolkingsgroepen in Nederland.

Ooit ging hij van start op de mavo. Zijn opa was binnenvaart schipper, zijn eigen vader ook, en zijn jongere broer zou het ook worden. Dat hijzelf niet wilde varen, konden zijn ouders begrijpen. Maar dat hij naar de universiteit wilde? Zijn vader wist niet wat hij hoorde.

Naast zijn eerdergenoemde functies is Putters onder andere in januari 2017 benoemd als kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER), is hij is adviserend lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en is hij lid van het bestuur van het Oranjefonds.

Kim Putters was lid van de Eerste Kamer en gedurende twee jaar ook de Eerste Ondervoorzitter. Hij was tevens vice-fractievoorzitter van de PvdA-fractie in de Senaat.

Zoals we gewend zijn wordt het gesprek afgewisseld met film- en muziekfragmenten en live optredens en zorgt de Kunstmin Live band voor de muzikale omlijsting.