Femke Halsema – Een vrij land

Meeslepend theatercollege

Voormalig politica Femke Halsema geeft in een theatercollege antwoord op de vraag wie wij zijn. Hebben wij reden om trots te zijn op ons land? Bestaat de Nederlandse cultuur? Via Spinoza en Paul Verhoeven, van de homobeweging in de jaren zeventig tot het ‘koekje’ van Maxima. Met film- en muziekfragmenten schetst Halsema een beeld van Nederland en de uitdagingen waarvoor wij staan.

Over Femke Halsema
Tijdens haar jaren als lid van de Tweede Kamer, fractievoorzitter en politiek leider van GroenLinks oefende ze invloed uit op het publieke en politieke debat als voorvechter van mensenrechten en vrouwenrechten. Ze bezit een omvangrijk netwerk in de publieke en private sector, en wordt beschouwd als pragmatisch en doelgericht.
Sinds ze het Nederlandse politieke toneel verliet in januari 2011, bouwt ze een nieuwe, onafhankelijke carrière op. Ze schrijft, maakt programma’s voor televisie, geeft lezingen en advies in de private en publieke sector. Hoewel ze een generalist is, concentreren haar belangrijkste interesses zich op de duurzame ontwikkeling van tweede- en derdewereld economieën, de betekenis van moderne mediatechnologie en sociale media (in het bijzonder voor mensenrechten en democratie), feminisme en de verschijningsvorm van populaire cultuur in films en literatuur.