5-7-2023

Geschiedenis met verhalen van nu, verteld door makers van morgen

Theater voor Keti Koti

Theater neemt mensen mee in andere werelden, zetten aan tot denken, tot verschuiven van perspectieven en leidt tot gesprek. Theater voor Keti Koti wil de nog onbekende verhalen over ons koloniale verleden in ons gemeenschappelijk bewustzijn brengen. Het besef wat dit betekent, wat dit echt betekent, daalt langzaam in. 

Wij als Kunstmin, dragen ons steentje bij door te doen wat we het beste kunnen: de ontmoeting regisseren, kunstenaars uitnodigen en de dialogen faciliteren. 

Afgelopen jaar zijn we begonnen met de voorbereidingen. Als eerst om theatermaker Mathieu Wijdeven een schrijfopdracht te verlenen. Op basis van gesprekken met diverse Dordtenaren en research heeft hij een toneelstuk geschreven. Regisseur Carmen van Mulier samen met performer Rubiën Vyent en componist Jimmi Hueting maakten de voorstelling 'Gevelgezichten'.

De tekst is geschreven vanuit sierlijke/statige gebouwen op het eiland Dordrecht, die allemaal een grote rol speelden in de suikerhandel in Suriname tijdens de 17e en 18e eeuw. Ze waren opslagplaatsen, suikerraffinaderij of waren eigendom van handelslui. Veel Dordtenaren kennen deze geschiedenis niet, hoewel ze er wel elke dag voorbijfietsen.

Ik wilde graag een poging doen deze gebouwen aan de tand te voelen en ze te informeren. Want ja, ze spreken in de voorstelling en ze vonden af en toe een afgehakte hand tussen de pakken suiker, maar wat wist men nou echt van hoe het was in Suriname? En er ten slotte een gezamenlijke herdenkingsplaats van te maken. Een plaats waar de geschiedenis van iedereen mag worden’ vertelt Carmen van Mulier.

Parallel was de video-installatie ‘Luci’ van Mathieu en filmmaker Mateo Vega in het Energiehuis te bezoeken. Een filmische zoektocht naar de herinnering en nalatenschap van Mathieu’s betovergrootvader: de Surinaamse kunstenaar en activist G.G.T. Rustwijk (1862-1914). 

Bekijk het interview van de makers in onderstaande video