Duurzaamheid

Speelt een rol bij alles wat we doen
Duurzaamheid

We zijn ons bewust van de invloed van onze bedrijfsactiviteiten op de omgeving en de maatschappij en willen hierin zorgvuldig handelen. Dit doet wij door duurzaamheid steeds verder te integreren in onze organisatieprocessen, diensten en producten.

Daarom zijn we continu bezig om deze maatschappelijke verantwoordelijkheid stapsgewijs in ons bedrijf vorm te geven. Om dit te bereiken geven we uitvoering aan een reeks van maatregelen. 

We informeren onze gasten, medewerkers en leveranciers hoe we maatschappelijk verantwoord ondernemen.

We houden ons actief op de hoogte van MVO-ontwikkelingen binnen ons vak en leveren een actieve bijdrage aan de overdracht van onze kennis hierover aan medewerkers en anderen die het vak willen leren.

We maken transparante afspraken met betrokken partijen over de kwaliteit van onze product en hoe we de kwaliteit bewaken.

We bepalen naast de financiële impact ook de sociale en milieu impact van ons product en beperken een eventuele negatieve impact hiervan zoveel mogelijk.

We leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door ruimte te bieden aan werkplekken voor vrijwilligers als publieksbegeleider en als deelnemer aan een van onze netwerken.

We bepalen naast de financiële impact ook de sociale en milieu impact van ons product en beperken een eventuele negatieve impact hiervan zoveel mogelijk. 

We werken continu aan het verminderen van de milieubelasting en het vergroten van het duurzame karakter van ons bedrijf. Door actief te streven naar het verminderen van afvalstromen en onze verbruiken van gas, water, elektriciteit en fossiele brandstoffen.

We werken continu aan het verbeteren van ons eigen inkoopproces en richten ons met name op goederen en diensten die duurzaam zijn, bij voorkeur voorzien van een erkend milieu-  en/of duurzaamheids- en/of sociaal keurmerk.

Trotse bezitter van het gouden Green Key milieukeurmerk

We zijn trotse bezitter van het gouden Green Key milieukeurmerk. Daarmee dragen we bij aan het versterken van het duurzame imago van de theatersector en een groener Nederland. Green Key is de naam van het wereldwijde keurmerk voor duurzame accommodaties in de toeristisch-recreatieve sector en congresmarkt. In Nederland voeren op dit moment 673 accommodaties het keurmerk. De criteria van Green Key zijn meetbaar en concreet. De bedrijven worden periodiek hierop gecontroleerd. Kunstmin ontving het Green Key certificaat in 2021 voor de eerste keer. Meer informatie over Green Key in Nederland vind je op www.greenkey.nl

Wat is de missie van Kunstmin als het gaat om duurzaamheid?

Lees er hier meer over

Trotse bezitter van het gouden Green Key milieukeurmerk